Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 15/01/2018, 22:13 [GMT+7]

     
CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ ngày 09/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, từ số 0000080 đến số 0000100 của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Tiến, mã số thuế: 4201151775, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 09 đường Cao Văn Bé, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 12/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TQ/15P, từ số 0000083 đến số 0000250 của Doanh nghiệp tư nhân Trí Quyên, mã số thuế: 4201637886, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 12/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TD/17P, từ số 0000003 đến số 0000050 của Công ty TNHH Cơ khí Biển Tiến Đạt, mã số thuế: 4201606856, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Sơn, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 12/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/14P, từ số 0000057 đến số 0000500 của Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Thiên Hà, mã số thuế: 4201292906, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phong Thạnh, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 12/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AK/14P, từ số 0000044 đến số 0000050 của Công ty TNHH Cơ khí Anh Khoa, mã số thuế: 4201591945, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 15, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích