Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 09/01/2018, 23:03 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 09/01/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AG/15P, từ số 0031648 đến số 0031650 của Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông 3 Hạt Dẻ, mã số thuế: 4201613885, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 7/16 tổ 4 Ngọc Hội, P. Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 09/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TN/15P, từ số 0000011 đến số 0000250 của Công ty TNHH Du lịch & Dịch vụ Tài Nguyên, mã số thuế: 4201644315, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 62 Trần Nguyên Hãn, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 21/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0072042 đến số 0072050 của Công ty TNHH XD - TM - DV Hưng Lộc Phát Khánh Hòa, mã số thuế: 4201545473, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Ngã tư thôn Vĩnh Trung, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


    4. Kể từ ngày 29/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HA/11P, từ số 0000052 đến số 0000500 của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh, mã số thuế: 4200322107, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 02 Kim Đồng, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


    5. Kể từ ngày 2/1/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MT/12P, từ số 0000271 đến số 0000500  của Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Mai Trang, mã số thuế: 4201537063,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ Dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


    6. Kể từ ngày 03/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TT/14P, từ số 0000295 đến số 0000296 của Công ty TNHH T&T,  mã số thuế: 4200570131, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 74 Đại lộ Hùng Vương, P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 09/01/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AD/15P, từ số 0055457 đến số 0055500 của Công ty TNHH TM - DV- DL Mộc, mã số thuế: 4201622625, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 96A3 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích