Công Ty Bảo Hiểm PJICO Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 09/01/2018, 22:49 [GMT+7]

Công Ty Bảo Hiểm PJICO Khánh Hòa Thông Báo


Ngày 28/12/2017 trên đường đi làm nhân viên Bảo hiểm PJICO đã làm rơi những giấy chứng nhận bảo hiểm sau:


1.    GCN BH tự nguyện mô tô-xe máy sêri từ số 70140403 đến số 70140405, 70544653 đến số 70544655, 71391841 đến số 71391845, 71153001 đến số 71153005, 71153011 đến số 71153020, 70925439,70925440,71154047,71392241.


2.    GCN BH bắt buộc trách nhiệm dân sự ô tô sêri từ số 70227106 đến số 70227110.


Nay Công ty bảo hiểm PJICO Khánh Hòa xin thông báo, các sêri Giấy chứng bảo hiểm trên không còn có giá trị hiệu lực và giá trị pháp lý.


 

.

các thông tin tiện ích