Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 25/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NP/16P, từ số 0000027 đến số 0000500 của Công ty TNHH TV XD Nam Phát 79, mã số thuế: 4201710832, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tây 3, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 10/12/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0057576 đến số 0057600, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0058676 đến số 0058700 của Công ty TNHH Thương mại và Khai thác Thịnh Phát, mã số thuế: 4201329930, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố số 4, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.  

Thông báo mất giấy tờ

ôi tên Phạm Văn Lợi, có làm mất bộ hồ sơ hải quan của chiếc xe nâng hiệu Komatsu FD40T-7, số khung: M163-102232, số máy: 6D102-26263710 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trang Long. Ai nhặt được xin liên hệ địa chỉ: 145 Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, Nha Trang hoặc SĐT: 0258.3881968.

 
.

các thông tin tiện ích