Thông báo thất lạc hồ sơ, tài liệu

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thông báo thất lạc các hồ sơ, tài liệu thuộc quyền sở hữu của Công ty như sau: Phiếu thu tiền số: 10000184880

Thông báo thất lạc các hồ sơ, tài liệu

Phiếu thu tiền số: 0001154441; 0001154442; 0001154443; 0001154444; 0001154445 Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui lòng hoàn trả hoặc liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau: Phòng nghiệp vụ - Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam. Tầng 14, số 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM.

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 18/07/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/13P, từ số 0000067 đến số 0000500 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn & XD Tân Hoàng Phúc, mã số thuế: 4201571064, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 81 Nguyễn Khuyễn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

 
.

các thông tin tiện ích