Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 06/08/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CR/11P, số 0000255  của  Công ty TNHH Xây dựng Cam Ranh,  mã số thuế: 4200436898,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  1784 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 24/09/2019, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TT/17P, từ số 0000036 đến số 0000500 của Doanh nghiệp tư nhân Mai Thành Tín, mã số thuế: 4201588244, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đại lộ Đinh Tiên Hoàng, tổ dân phố Bãi Giếng Bắc, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Thông báo mất giấy tờ

Tôi tên Nguyễn Văn Mua, sinh năm 1992. Thường trú Lô 476/12 Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang; là chủ tàu cá KH 06765 TS, công suất 18CV, hành nghề lưới cước. Ngày 10/9/2019, trong lúc tàu đang khai thác thì bị nước tràn vào làm hư hỏng tàu và toàn bộ Giấy tờ tàu cá (Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, giấy phép khai thác thủy sản).

 
.

các thông tin tiện ích