Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Thứ Tư, 25/12/2013, 21:04 [GMT+7]

Bố cáo thành lập doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi KHATOCO


Địa chỉ: Thôn Nhĩ Sự, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 058.3613888 - Fax: 058.3613921


GCN ĐKKD số 4201582789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 23-12-2013.


Ngành nghề kinh doanh (chính): Sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc và gia cầm.


Vốn điều lệ: 57.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ đồng)


Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thiên Phong - Giám đốc Công ty.

.

các thông tin tiện ích