Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Thứ Sáu, 25/10/2013, 17:32 [GMT+7]

Bố cáo thành lập doanh nghiệp


1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa


Tên công ty viết tắt bằng tiếng nước ngoài: NINH HOA THERMOELECTRICITY ONE MEMBER COMPANY LIMITED


Tên viết tắt: NHE


2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


3. Ngành nghề kinh doanh:


- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện


- Chi tiết: Hoạt động sản xuất, kinh doanh điện.


4. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)


5. Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa


Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 4200636590, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 30-11-2012 của Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.


6. Người đại diện theo pháp luật:


Họ tên: Vũ Thành Châu


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 294/2 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh.


7. Nơi đăng ký kinh doanh: Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

.

các thông tin tiện ích