BỐ CÁO GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Nông nghiệp Ninh An 2  

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Ninh An Địa chỉ: Thôn Ninh Ích, xa Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: 0773428337

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: 83 Tô Hiến Thành, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: 0258.3513051 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4200707121 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 13/3/2012.

 
.

các thông tin tiện ích