Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng An Phú Khánh Hòa Địa chỉ: 30 Gò Tre, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: 01253276005.

Công ty Cổ phần du lịch thế giới mới bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: 92 đường 2/4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0986.907690 GCN ĐKKD số 4201660042 do P.ĐKKD Khánh Hòa cấp ngày 25-9-2015.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn SFI Việt Nam Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: 92 đường 2/4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0986.907690 GCN ĐKKD số 4201759323 do P.ĐKKD Khánh Hòa cấp ngày 13-9-2017.

 
.

các thông tin tiện ích