Công ty Cổ phần Đầu tư Ngân Cường Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Ngân Cường Địa chỉ: 156 Hoàng Văn Thụ, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: 0905295829

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: Thôn Phước Điền, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: 0935.277998 GCN ĐKKD số 4201564478 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 28/1/2013.

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Anh-Khoa NT Địa chỉ: 07 Phạm Phú Thứ, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: 0905.601799

 
.

các thông tin tiện ích