Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa cần tuyển 3 công chức

- Đang là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa. Trong đó công chức có 3 năm (36 tháng) công tác trở lên; viên chức có 5 năm (60 tháng) công tác trở lên.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 122 viên chức (bao gồm: Ngạch chuyên viên và tương đương 74 chỉ tiêu; ngạch cán sự và tương đương 48 chỉ tiêu) vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở...

Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Nha Trang tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Nha Trang có nhu cầu tuyển dụng 01 nhân viên khách hàng cá nhân.

 
.

các thông tin tiện ích