Thể lệ Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020

Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020

Phiên chợ thực phẩm an toàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa tổ chức Phiên chợ thực phẩm an toàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020; cụ thể như sau:

Thông báo V/v tham gia đấu giá cho thuê quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới

Hội đồng đấu giá cho thuê quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới, TP. Nha Trang kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Nhà nước tham gia đấu giá: quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới. - Thời gian trúng đấu giá khai thác điểm giữ xe là 01 năm (12 tháng). - Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8 giờ ngày 8/6/2020 đến trước 16 giờ ngày 17/6/2020 trong giờ hành chính tại Văn phòng Ban Quản lý chợ Xóm Mới (số 49 đường Ngô Gia Tự, trên lầu nhà chợ 2 tầng).

 
.

các thông tin tiện ích