Thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018; Sở Nội vụ thông báo như sau:  

Quỹ doanh nghiệp bảo trợ cấp 75 suất học bổng trị giá 3,2 tỷ đồng dành cho tân sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương

Nhằm tạo điều kiện cho tân sinh viên khóa 2018, Trường Đại học Thái Bình Dương đã được Quỹ Doanh nghiệp bảo trợ hỗ trợ thông qua việc đồng ý tham gia chương trình cấp học bổng cho tân sinh viên với tổng trị giá lên đến 3,2 tỷ đồng.  

Thông báo đấu thầu dịch vụ trông giữ xe tại Trường Đại học Nha Trang

Thực hiện chủ trương của Ðảng ủy, Ban giám hiệu về việc phục vụ tốt nhu cầu gửi xe của cán bộ, viên chức và sinh viên, khách tới Trường, đồng thời tạo nguồn thu cho Trường. Trường Đại học Nha Trang thông báo tổ chức đấu thầu dịch vụ trông giữ xe tại Trường như sau:

 
.

các thông tin tiện ích