Thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỳ tuyển dụng công chức hành chính cho các cơ quan hành chính thuộc các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2019 như sau:

Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo chào giá cạnh tranh

- Tên gói thầu: In lịch treo tường. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh. - Yêu cầu: In lịch theo hình đặc trưng của Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa cung cấp; lịch lò xo 07 tờ; khổ 53x78 cm; giấy couche 250gsm; in 04 màu; túi giấy Krap 170gsm.

Thông báo của đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa về việc tư vấn pháp luật miễn phí

Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho mọi đối tượng gồm: Các tổ chức, cá nhân ở địa phương.

 
.

các thông tin tiện ích