Cam Lâm: Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày 8-8, UBND huyện Cam Lâm tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020.

Bước chuyển trong xây dựng nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã đạt được những kết quả phấn khởi, tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trên các vùng quê, chất lượng đời sống nhân dân cũng ngày một nâng cao.  

Vạn Ninh có 6/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 2-8, UBND huyện Vạn Ninh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020.

 
.

các thông tin tiện ích