Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Diên Khánh

Thứ Ba, 16/07/2019, 14:46 [GMT+7]

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Diên Khánh

Sáng 16-7, tổ số 3 thuộc Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa kiểm tra chuyên đề tại UBND huyện Diên Khánh. 
 
Theo báo cáo của huyện, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới từ tháng 8-2018. Từ tháng 1-2019 đến ngày 30-6-2019, UBND huyện tiếp nhận và giải quyết 2.426 hồ sơ trên phần mềm, trong đó có 2.253 hồ sơ trước hạn, 173 hồ sơ quá hạn (chiếm 7,13%) do thường xuyên bị nghẽn mạng, không kết nối được máy chủ, một số cán bộ, công chức còn một số hạn chế trong thao tác, sử dụng máy tính... 

 

Tổ kiểm tra làm việc tại UBND huyện Diên Khánh.
Tổ kiểm tra làm việc tại UBND huyện Diên Khánh.
 
Sau khi kiểm tra trực tiếp một số hồ sơ, tổ kiểm tra ghi nhận những kết quả UBND huyện đạt được, trong đó có việc lãnh đạo huyện đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính. Tổ đề nghị UBND huyện khẩn trương rà soát, khắc phục ngay những hạn chế, đồng thời, có biện pháp khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn trong thời gian tới. Việc giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử phải đồng bộ với hồ sơ giấy; thao tác trên phần mềm của cán bộ chuyên môn phải thực hiện đúng các bước và đảm bảo thời gian giải quyết.
 
Tổ cũng đề nghị UBND huyện tiếp tục tập huấn cho các cán bộ, công chức theo từng lĩnh vực, trong đó có đất đai. Đối với những vấn đề vướng mắc liên quan đến nhiều ngành, tổ kiểm tra sẽ tổng hợp, đề xuất các cơ quan liên quan xử lý…
 
K.D
 
.

các thông tin tiện ích