Phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

Theo kế hoạch, giai đoạn 2019-2020, sẽ thí điểm đánh giá mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với 50% cơ quan hành chính nhà nước.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Cam Lâm

Sáng 9-8, ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn và tổ số 1 thuộc đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hòa đi kiểm tra toàn diện công tác CCHC tại UBND huyện Cam Lâm.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Khánh Vĩnh

Ông Nguyễn Trọng Thái  đánh giá, công tác cải cách hành chính được UBND huyện Khánh Vĩnh thực hiện đồng bộ, thống nhất. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 hiện vượt cao so với chỉ tiêu giao.

 
.

các thông tin tiện ích