Sở Văn hóa và Thể thao: Nâng cao sự hài lòng của người dân

Năm 2017, kết quả xếp hạng cải cách hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao tăng 3 bậc so với năm 2016. Tuy nhiên, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của sở lại giảm sâu, chỉ xếp 17/18 sở, ngành. Chính vì thế, sở đang triển khai các giải pháp để khắc phục hạn chế này.

Thí điểm thành công liên thông điện tử giải quyết thủ tục hành chính

Theo đánh giá của huyện, kết quả trên là do huyện triển khai hiệu quả phần mềm E-Office, Một cửa, thống nhất tạo luồng văn bản riêng về giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử...

Từ ngày 5 đến 27-6: Kiểm tra công tác cải cách hành chính (đợt 1)

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 1 năm 2018 của UBND tỉnh, từ ngày 5 đến 27-6, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Khánh Hòa do Sở Nội vụ chủ trì sẽ tiến hành kiểm tra công tác này tại 30 cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh.  

 
.

các thông tin tiện ích