Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh: Kích hoạt 18 tình huống tin nhắn tự động

Tính đến ngày 6-12, hệ thống tin nhắn (SMS) tự động của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đã kích hoạt 18 tình huống gửi thông tin đến khách hàng, thêm 7 tình huống (liên quan đến bưu chính và thông báo thanh toán trực tuyến) so với thời điểm trung tâm mới chính thức đi vào hoạt động (ngày 31-8-2018).

Kích hoạt đủ 18 tình huống tin nhắn tự động

Hệ thống tin nhắn (SMS) tự động của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà đã kích hoạt được đầy đủ 18 tình huống gửi thông tin đến khách hàng.

Sáng kiến thiết thực của ngành Tư pháp Diên Khánh

Xuất phát từ những bất cập trong thực tế, cán bộ ngành Tư pháp huyện Diên Khánh đã đề xuất sáng kiến đơn giản hóa tờ khai đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.  

 
.

các thông tin tiện ích