Bị can bỏ trốn, bị truy nã có được hưởng án treo?

Trong giai đoạn điều tra, bị can bỏ trốn sau đó ra đầu thú và được tại ngoại, vậy khi xét xử trường hợp này có thể hưởng án treo?  

Chính sách thuế về hoạt động cho mượn tiền không tính lãi

Công ty ký hợp đồng cho doanh nghiệp khác mượn tiền không tính lãi bằng nguồn vốn nhàn rỗi của đơn vị. Trường hợp này có bị ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế không?

Xuất hóa đơn điện tử như thế nào?

Hàng tháng, công ty xuất một lượng hóa đơn điện tử khá lớn cho khách hàng giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, lượng khách hàng cá nhân có nhu cầu nhận hóa đơn rất ít hoặc không có nhu cầu lấy hóa đơn. Việc in hóa đơn hàng tháng cho từng cá nhân với nhiều loại phí về giao dịch chứng khoán nhưng khách hàng không nhận hóa đơn, gây lãng phí. Vậy, công ty thực hiện xuất hóa đơn điện tử hàng tháng như thế nào?

 
.

các thông tin tiện ích