Có thể chuyển nhà ở gia đình sang kinh doanh nhà nghỉ?

Tôi có nhà ở gia đình, tôi có thể sử dụng để cho khách thuê trọ thường xuyên được không?  

Văn bản hợp nhất có phải là văn bản quy phạm pháp luật?

Tôi tìm đọc văn bản trên trang thông tin điện tử, thấy có nói đến văn bản hợp nhất. Xin cho biết đây có là văn bản quy phạm như các văn bản đăng công báo không và việc sử dụng thông tin trên văn bản này thế nào?  

Có thể tự lập di chúc bằng cách viết trên máy tính?

Do bị dị tật tôi không cầm bút viết được nhưng tôi có thể viết trên máy tính. Bản di chúc tôi viết bằng cách này và điểm chỉ có được công nhận không?  

 
.

các thông tin tiện ích