Chế độ đối với người tham gia kháng chiến đang ở nước ngoài

Anh trai tôi có thời gian tham gia trong lực lượng thanh niên xung phong trước năm 1975, nay đang định cư ở nước ngoài. Vừa qua tôi nghe tin Nhà nước có chính sách cho đối tượng này, xin hỏi cụ thể thế nào?  

Thế nào là chưa có điều kiện thi hành án?

Nhiều lần tôi liên hệ cơ quan thi hành án để yêu cầu thi hành cho tôi khoản tiền 150 triệu đồng bà M. nợ tôi theo bản án của tòa nhưng không được giải quyết và cơ quan này báo là bà M. chưa có điều kiện thi hành án. Xin cho biết trường hợp nào thì được coi là chưa có điều kiện thi hành án?

Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh phải điều trị dài ngày

Vợ tôi bị bệnh tim, bác sĩ cho biết bệnh này phải điều trị dài ngày. Vợ tôi làm việc tại công ty, có đóng bảo hiểm xã hội, nhưng thời gian làm việc ở đây chưa được lâu. Xin cho biết chế độ ốm đau trong trường hợp của vợ tôi được pháp luật quy định thế nào?

 
.

các thông tin tiện ích