Chính sách thuế về hoạt động cho mượn tiền không tính lãi

Công ty ký hợp đồng cho doanh nghiệp khác mượn tiền không tính lãi bằng nguồn vốn nhàn rỗi của đơn vị. Trường hợp này có bị ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế không?

Xuất hóa đơn điện tử như thế nào?

Hàng tháng, công ty xuất một lượng hóa đơn điện tử khá lớn cho khách hàng giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, lượng khách hàng cá nhân có nhu cầu nhận hóa đơn rất ít hoặc không có nhu cầu lấy hóa đơn. Việc in hóa đơn hàng tháng cho từng cá nhân với nhiều loại phí về giao dịch chứng khoán nhưng khách hàng không nhận hóa đơn, gây lãng phí. Vậy, công ty thực hiện xuất hóa đơn điện tử hàng tháng như thế nào?

Chế độ đối với người tham gia kháng chiến đang ở nước ngoài

Anh trai tôi có thời gian tham gia trong lực lượng thanh niên xung phong trước năm 1975, nay đang định cư ở nước ngoài. Vừa qua tôi nghe tin Nhà nước có chính sách cho đối tượng này, xin hỏi cụ thể thế nào?  

 
.

các thông tin tiện ích