Đã lấy chồng khác có được thừa kế tài sản của người chồng cũ?

 Sau thời gian anh trai qua đời, chị dâu tôi kết hôn với người khác. Nay các cháu phân chia tài sản của người cha (ông không có di chúc). Có người nói mẹ các cháu cũng được hưởng một phần. Xin cho biết việc này đúng, sai thế nào?  

Sử dụng tiếng Việt không dấu trên hóa đơn

Công ty có sử dụng phần mềm kế toán của nước ngoài. Vậy, công ty có được sử dụng chữ viết trên hóa đơn tại các tiêu thức "tên, địa chỉ người mua" bằng tiếng Việt không dấu để xuất cho khách hàng không?

Thuế suất thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp

Đơn vị đang thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ thông qua các hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ. Vậy, tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp là bao nhiêu %?

 
.

các thông tin tiện ích