Không chịu đi tránh bão, còn chống đối cán bộ

Đưa vợ con vào trường học để tránh bão xong, ngồi uống rượu một lúc, Hào lại tới đòi đưa vợ con về nhà ngủ, dẫn tới cãi vã. Khi tổ công tác giải thích...

Đánh người để… phòng ngừa bị trả thù!

Tuy việc bị Đông đuổi đánh và gây thương tích nhẹ đã chấm dứt được một lúc, nhưng sợ bị trả thù, Linh và Tùng vẫn mang theo cây tre và xông vào đánh Đông liên tiếp...   

Nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy lãnh án

Trong vòng hơn chục ngày, 3 đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp, tiêu thụ xe máy trên địa bàn TP. Nha Trang. 

 
.

các thông tin tiện ích