Chuẩn y ông Lê Hữu Thọ giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 20-5, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Lê Hữu Thọ...

Ông Đỗ Hữu Quỳnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 24-4, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Hữu Quỳnh - Trưởng phòng Giáo dục mầm non thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1-5-2019.  

Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Nha Trang

Ngày 4-3, HĐND TP. Nha Trang tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn công tác nhân sự.

 
.

các thông tin tiện ích