Ông Tạ Hồng Quang và Trần Ngọc Sanh được chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa có các quyết định chỉ định  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.   

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa

Chiều 18-12, tại kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã Ninh Hòa đã bầu ông Nguyễn Vĩnh Thạnh - Phó Bí thư Thường trực thị ủy giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Lâm Thị Hoàng Giang giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định bổ nhiệm bà Lâm Thị Hoàng Giang giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

 
.

các thông tin tiện ích