Bà Nguyễn Quỳnh Nga được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa

Ngày 18-7, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị bất thường để bầu Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021...

Ông Nguyễn Đình Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-7-2019.

Ông Lê Đại Dương giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Ngày 11-7, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định bổ nhiệm ông Lê Đại Dương - Trưởng phòng Kiến trúc, Quy hoạch và Phát triển đô thị Sở Xây dựng giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời hạn 5 năm kể từ ngày 15-7-2019.  

 
.

các thông tin tiện ích