Chỉ chủ tài khoản mới được ủy quyền cho người khác sử dụng

Thứ Năm, 07/03/2019, 16:38 [GMT+7]

Chỉ chủ tài khoản mới được ủy quyền cho người khác sử dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi hướng dẫn mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.


Thông tư mới có một số điều chỉnh như sau:


- Chỉ chủ sử dụng tài khoản thanh toán mới được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán của mình. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản.


Trước đây, kế toán trưởng và người phụ trách kế toán được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức.


- Ngân hàng phải có ít nhất 2 hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại bao gồm tổng đài điện thoại (có ghi âm) và các điểm giao dịch của ngân hàng.


- Ngân hàng được thỏa thuận và quy định cụ thể về thời hạn khách hàng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại, nhưng không ít hơn 60 ngày, kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại.


Việc xử lý tra soát, khiếu nại được giải quyết trong tối đa 30 ngày và tối đa 5 ngày phải bồi thường tổn thất cho khách hàng.


Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-3-2019.

 

T.A

.

các thông tin tiện ích