Vietcombank: Miễn phí chuyển tiền ủng hộ quyên góp chống dịch bệnh Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ ngày 23-3, mọi người dân trong cả nước đều có thể ủng hộ quyên góp phòng, chống dịch Covid-19 với các hình thức: Ủng hộ bằng tiền mặt, ủng hộ bằng tin nhắn hoặc ủng hộ bằng chuyển tiền qua tài khoản.

37 ngân hàng tiếp tục miễn giảm phí chuyển tiền lần 2

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã thực hiện các chương trình với mức giảm lớn hơn hoặc tối thiểu tương đương mức giảm của NAPAS. Theo đó, hiện có 37 ngân hàng xác nhận miễn, giảm phí cho khách hàng, chiếm tỷ trọng 98,9% tổng số lượng giao dịch chuyển tiền qua NAPAS.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Nỗ lực nâng cao chất lượng tín dụng

Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khánh Sơn là tổ chức hội có số dư nợ chiếm gần 50% tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng, hạ thấp tỷ lệ nợ lãi tồn đọng, nợ quá hạn trong hội viên.

 
.

các thông tin tiện ích