Eximbank Chi nhánh Nha Trang: Khai trương trụ sở mới Phòng Giao dịch Lê Hồng Phong

Ngày 8-11, Eximbank Chi nhánh Nha Trang khai trương trụ sở mới Phòng Giao dịch Lê Hồng Phong tại số 30 Nguyễn Thị Định, phường Phước Long, TP. Nha Trang. 

Đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách

Những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Vạn Ninh liên tục có bước phát triển, đi vào đời sống. Qua đó, giúp nhiều hộ gia đình đang gặp khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất và cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Tích cực xử lý nợ xấu

Triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có áp dụng các chính sách theo Nghị quyết 42 ngày 21-6-2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, ngành Ngân hàng đã xử lý được đáng kể số nợ xấu. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc chủ yếu liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm.

 
.

các thông tin tiện ích