Kinh tế tập thể vẫn nhiều khó khăn

Thứ Ba, 02/07/2019, 22:08 [GMT+7]

Kinh tế tập thể vẫn nhiều khó khăn

Ngày 2-7, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những việc đã làm được, tồn tại hạn chế trong thời gian qua ở khu vực kinh tế tập thể và vai trò của Liên minh HTX tỉnh trong việc tập hợp, trợ giúp các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động. Được biết, toàn tỉnh hiện có 127 HTX hoạt động, trong đó có 90 HTX nông nghiệp; có 2 HTX được thành lập mới trong năm 2019. Tổng giá trị tài sản của khu vực kinh tế này ước hơn 125 tỷ đồng; 40% số HTX thuộc diện khá giỏi, bước đầu làm ăn có hiệu quả. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng có 290 tổ hợp tác hoạt động khá ổn định trên nhiều lĩnh vực.


Tuy vậy, nhìn chung tình hình kinh tế tập thể vẫn còn khó khăn, đặc biệt là các HTX nông nghiệp. Các dịch vụ cung ứng cho thành viên đang chịu sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, tư liệu sản xuất của nhiều HTX ở khu vực ven đô thị đang ngày càng bị thu hẹp, hoạt động vốn vay còn nhiều khó khăn… Các HTX làm nghề lưới đăng, diêm nghiệp… ngày càng giảm sút về sản lượng, giá cả bấp bênh.


6 tháng cuối năm, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục thực hiện các đợt tập huấn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các HTX; phát triển thành viên mới; tiếp tục khảo sát, lựa chọn và giới thiệu các HTX có sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc trưng tiêu biểu trong tỉnh tham gia mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích