Tàu cá dài từ 15m chỉ được đánh bắt tại vùng khơi

Thứ Ba, 09/04/2019, 22:15 [GMT+7]

Tàu cá dài từ 15m chỉ được đánh bắt tại vùng khơi

Đại diện Chi cục Thủy sản cho biết, từ ngày 25-4, Nghị định 26/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản sẽ có hiệu lực.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.


Một trong những quy định của nghị định là quản lý hoạt động tàu cá trên các vùng biển Việt Nam. Theo đó, tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên hoạt động tại vùng khơi, không được hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng. Tàu có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m hoạt động tại vùng lộng, không được hoạt động tại vùng khơi và vùng ven bờ. Tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12m hoạt động tại vùng ven bờ, không được hoạt động tại vùng lộng và vùng khơi. Bên cạnh đó, tàu cá đăng ký tại tỉnh nào thì chỉ được hoạt động tại vùng ven bờ của tỉnh đó; trừ trường hợp có thỏa thuận về hoạt động tàu cá ở vùng ven bờ của UBND hai tỉnh.


B.L

.

các thông tin tiện ích