Những điều cần biết khi chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Chủ Nhật, 24/03/2019, 22:52 [GMT+7]

Những điều cần biết khi chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Ngày 12-3-2019, Tổng cục Thuế có công văn 786 gửi các cục thuế về việc hướng dẫn chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp (DN) theo Nghị định số 108/2018 của Chính phủ hướng dẫn về đăng ký DN. Xung quanh vấn đề này, ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết:  

 


- Theo Tổng cục Thuế, DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp mới mã số DN theo giấy chứng nhận đăng ký DN. Mã số thuế của hộ kinh doanh chấm dứt hiệu lực bao gồm toàn bộ mã số thuế 10 số của hộ kinh doanh và các mã số thuế 13 số địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh trên toàn quốc. Mã số thuế của hộ kinh doanh khi chấm dứt hiệu lực vẫn được tiếp tục sử dụng làm mã số thuế cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh.


- Xin ông cho biết, nghĩa vụ của hộ kinh doanh khi chuyển lên DN?


- Theo Tổng cục Thuế, hộ kinh doanh phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trường hợp hộ kinh doanh không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh (người đại diện  hộ kinh doanh) phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.


- Việc xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh và chuyển nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh như thế nào, thưa ông?


- Sau khi nhận được giao dịch hoàn thành cấp giấy chứng nhận đăng ký DN của hệ thống đăng ký kinh doanh truyền sang, hệ thống thông tin thuế tự động cập nhật mã số thuế của hộ kinh doanh đã chuyển lên DN (bao gồm mã số thuế 10 số và các mã số thuế 13 số) về trạng thái “Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” với lý do “chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN vừa và nhỏ”. Cơ quan thuế quản lý DN cùng địa bàn (quận, huyện) và hộ kinh doanh thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh. Trường hợp cơ quan thuế quản lý DN khác địa bàn (quận, huyện, tỉnh) thông báo cho cơ quan thuế quản lý hộ kinh doanh thực hiện (trường hợp khác cơ quan thuế quản lý); đồng thời cơ quan thuế quản lý hộ kinh doanh có trách nhiệm rà soát, đối chiếu nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, đôn đốc hộ hoàn thành nghĩa vụ thuế.


Trong tháng 3-2019, Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp một số chức năng của ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS để xử lý hồ sơ đăng ký DN, chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh và chuyển, nhận nghĩa vụ thuế. Trong tháng 7-2019, Tổng cục Thuế nâng cấp chức năng để cơ quan thuế lập thông báo về việc hộ kinh doanh đã chuyển lên DN trên ứng dụng và cơ quan thuế quản lý DN.


- Nếu có vấn đề thắc mắc về việc chuyển từ hộ kinh doanh lên DN, người nộp thuế cần liên hệ với cơ quan thuế qua những bộ phận, hình thức nào, thưa ông?


- Hộ kinh doanh có vấn đề thắc mắc về việc chuyển từ hộ kinh doanh lên DN thì liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc với các Đội Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế thuộc chi cục thuế quản lý trực tiếp hộ để được hướng dẫn, hỗ trợ.


- Xin cảm ơn ông!


KIM THAO (Thực hiện)

            

.

các thông tin tiện ích