Cấp bách khắc phục "thẻ vàng" đối với hải sản xuất khẩu

Ngày 18-10, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị sơ kết, đánh giá 1 năm triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo (thẻ vàng) của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (quy định IUU)...  

Ninh Hòa: Chuyển đổi cơ cấu, tăng cao giá trị cây trồng

Đề án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được UBND thị xã Ninh Hòa phê duyệt. Đề án đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu nhằm tăng giá trị cây trồng, vật nuôi.

Hỗ trợ nghề, làng nghề truyền thống

Bảo tồn và phát triển các nghề, làng nghề là vấn đề luôn được chính quyền các cấp quan tâm. Tuy nhiên, để các sản phẩm của làng nghề thực sự khẳng định được giá trị trên thị trường, tạo nét đặc trưng vùng miền, cần có nhiều thời gian...

 
.

các thông tin tiện ích