Xét duyệt đề tài hệ thống phần mềm quản lý thông tin lưu trú

Thứ Ba, 18/06/2019, 03:32 [GMT+7]

Xét duyệt đề tài hệ thống phần mềm quản lý thông tin lưu trú

Chiều 17-6, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tư vấn, xét duyệt đề tài cấp tỉnh “Cập nhật, nâng cấp, hoàn thiện chức năng hệ thống phần mềm quản lý thông tin lưu trú trên địa bàn tỉnh”. Đề tài do ông Nguyễn Tri Huy - Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nguồn lực công nghệ thông tin thuộc Hội Tin học tỉnh làm chủ nhiệm.


Mục tiêu đề tài là cập nhật, hoàn thiện các chức năng mới theo yêu cầu thực tế của cơ sở lưu trú; nâng cấp mô hình hệ thống máy chủ nhằm đảm bảo lượng truy cập cao từ các cơ sở lưu trú và khối lượng dữ liệu lớn; cập nhật quy chế phối hợp giữa các ngành: Công an, Thuế, Du lịch và tình hình thực tế. Trong thời gian 6 tháng (từ tháng 6 đến 11-2019), đề tài sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho ngành Công an, Thuế, Du lịch, Thống kê về quản lý lưu trú đã cập nhật, nâng cấp các chức năng mới; hệ thống phần mềm khai báo dành cho cơ sở lưu trú đã cập nhật các chức năng mới; tài liệu hướng dẫn sử dụng đã cập nhật các chức năng mới dành cho cơ sở lưu trú và các cơ quan quản lý...


Các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ đồng ý thông qua thuyết minh đề cương; đồng thời đề nghị chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung nhằm đảm bảo yêu cầu mục tiêu theo Quyết định của UBND tỉnh.


K.H
 

.

các thông tin tiện ích