Quá trình hình thành chủ trương chiến lược Xuân Mậu Thân 1968

Thứ Tư, 17/01/2018, 08:06 [GMT+7]
Chủ trương của Đảng và Bác Hồ mở cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 là nhằm giáng một đòn quyết liệt vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ và mở ra một giai đoạn mới “vừa đánh vừa đàm”, phù hợp với truyền thống quân sự Việt Nam.

 

 
Theo TTXVN