Hỗ trợ trực tiếp người khó khăn do COVID-19

Tổng gói hỗ trợ dành cho những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 dự kiến là 61.580 tỷ đồng. Về nguyên tắc, Chính phủ sẽ hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch bệnh. Nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Đối tượng được nhận hỗ trợ phải công khai, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.  

Đã có 90 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 12h ngày 4/4/2020)

Ngày 4/4/2020, cả nước có thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được công bố khỏi bệnh tại Việt Nam lên 90.  

Việt Nam đã có 239 ca mắc COVID-19

Tính đến 6h30 ngày 3/4/2020, Việt Nam đã ghi nhận 239 ca mắc COVID-19.  

 
.

các thông tin tiện ích