Góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII

Quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò của người đứng đầu

Thứ Tư, 20/05/2020, 23:11 [GMT+7]

Quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò của người đứng đầu

Đại tá Lê Như Hải - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa: Quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò của người đứng đầu


Nhìn lại kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, tôi cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo chính trị. Nhìn chung, bức tranh toàn cảnh Khánh Hòa vẫn phát triển về mọi mặt. Tuy nhiên, trong phần hạn chế, khuyết điểm cần phải nói về trách nhiệm của người đứng đầu còn để xảy ra vi phạm, khuyết điểm. Trong nhiệm kỳ, có một số cán bộ chủ chốt của tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có những mặt còn khuyết điểm; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra của Nhà nước có mặt còn buông lỏng; vai trò giám sát của HĐND tỉnh, MTTQ còn hạn chế; việc phát triển kinh tế - xã hội gắn đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên biển ở một số nơi gắn kết chưa thật chặt chẽ. Trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo xảy ra một số vụ việc khiếu kiện đông người. Từ đó, cần bổ sung bài học kinh nghiệm cán bộ lãnh đạo phải lắng nghe các ý kiến của dư luận nhân dân, nhất là liên quan đến các dự án đầu tư.


Trong nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, cần bổ sung giải pháp phát huy nguồn nhân lực, vật lực, nhất là sự đóng góp của đội ngũ cán bộ khoa học trong các trường, viện, đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là phát triển kinh tế biển. Về các nhóm giải pháp, cần coi trọng và triển khai thực hiện tốt nhóm giải pháp thứ 8. Trong đó, cần làm tốt việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò của người đứng đầu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành trong tham mưu về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước; khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên từng ngành, từng lĩnh vực. Đối với công tác quốc phòng - an ninh, cần gắn đảm bảo quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái biển; chống xâm nhập, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển; tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp đầu tư vươn khơi làm chủ biển, đảo. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của Khánh Hòa; phát huy, bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa trong phát triển du lịch. Đối với sai phạm của một số dự án đầu tư tại Khánh Hòa, tỉnh cần rà soát từng dự án, xem xét có chính sách tháo gỡ để chủ đầu tư sửa chữa khuyết điểm tiếp tục đầu tư, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định, bền vững.


N.D (Ghi)

 

.

các thông tin tiện ích