Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII

Thứ Tư, 27/05/2020, 22:10 [GMT+7]

Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII

Ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Quan tâm công tác quy hoạch trong nông nghiệp

Những năm qua, trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới đã góp phần quan trọng, giúp bộ mặt nông thôn thay đổi, đường sá, thủy lợi, hạ tầng cơ bản được đầu tư xây dựng khang trang. Đời sống của người dân khu vực nông thôn được chăm lo thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất… Từ đó, giúp người dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.


Thời gian tới, hội viên nông dân trong tỉnh mong muốn tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch và tuân thủ quy hoạch trong nông nghiệp. Đặc biệt là các quy hoạch như: vùng nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi… cần sớm hoàn thiện hơn nữa, làm cơ sở để người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, nghiên cứu quy hoạch các khu vực trồng trọt, hỗ trợ nông dân hình thành vùng sản xuất có chỉ dẫn địa lý, trồng trọt theo quy trình an toàn, chất lượng cao, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm… Có như vậy mới giúp nông dân hạn chế được tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa, góp phần đưa nông nghiệp phát triển bền vững, chất lượng cao.


H.Đ (Ghi)Bà Nguyễn Thị Trang - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh:  Cần chú trọng công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá khá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong 5 năm qua; đồng thời chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm. Về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD), tôi xin đóng góp một số ý kiến sau:


Ngày 14-8-2017, UBND tỉnh ban hành kế hoạch về việc triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi NTD giai đoạn 2017 - 2020. Mục tiêu kế hoạch nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, sử dụng các công cụ, biện pháp nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi NTD trên địa bàn tỉnh. Một trong những mục tiêu cụ thể của kế hoạch là 80% các khiếu nại, yêu cầu của NTD được tiếp nhận, tư vấn hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi NTD và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Đến nay, mục tiêu này cơ bản đạt được. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để Hội Bảo vệ quyền lợi NTD thực hiện tốt các công tác như: Tuyên truyền Luật Bảo vệ quyền lợi NTD, tư vấn giải quyết khiếu nại… Nhờ đó, mỗi năm, hội giải quyết hàng trăm đơn thư, cuộc gọi khiếu nại của NTD.


Khánh Hòa là tỉnh du lịch, thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến nghỉ dưỡng, vui chơi, sử dụng dịch vụ, mua sắm hàng hóa. Thời gian gần đây, Hội Bảo vệ quyền lợi NTD tỉnh đã nhận và tư vấn giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi của khách du lịch. Để công tác bảo vệ quyền lợi NTD trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, tôi đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ quyền lợi NTD với những vấn đề đang phát sinh trong thực tế như: Chất lượng dịch vụ du lịch, chất lượng hàng hóa, chế độ bảo hành, thương mại điện tử... Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể phối hợp với hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Bảo vệ quyền lợi NTD. Bên cạnh đó, quan tâm bổ sung kinh phí để thực hiện công tác tuyên truyền về bảo vệ quyền lợi NTD.


H.DUNG (Ghi)
 

.

các thông tin tiện ích