Cần quan tâm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp

Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tôi hoàn toàn thống nhất với nội dung và bố cục của dự thảo. Trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới theo dự thảo, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; ....

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII

Ngày 2-7, Đảng bộ Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 5 cùng 90 đại biểu đại diện cho đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh: Hội nghị cán bộ chủ chốt

Sáng 2-7, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ khối khóa VIII; sơ kết công tác xây dựng Đảng; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 
.

các thông tin tiện ích