Khi cọp bắt lợn thì không ai thấy....

Ông cha ta có câu: "Mèo tha miếng thịt xôn xao; Cọp tha con lợn thì nào thấy chi" để chỉ tình trạng phổ biến trong xã hội, những việc làm sai trái của những người bình thường thì bị phát hiện ngay, xử lý ngay (mèo ăn vụng), còn những việc làm sai của những người có địa vị lớn thì dẫu có nhìn thấy nhưng chẳng ai dám nói (cọp bắt lợn).

Nghề nào cũng cần một chữ tâm

Dịp này, đồng nghiệp cả nước trang trọng tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6. Bác Hồ là người đầu tiên đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là nhà báo lỗi lạc của nền báo chí ấy. 

Phí và giá

-  Giờ nhà tui mới chính thức được nghỉ hè, ông ạ! Con đi thi mà ba mẹ cũng mướt mồ hôi, cũng lo lắng, hồi hộp đến mất ăn mất ngủ…

 
.

các thông tin tiện ích