Xây dựng nhãn sinh thái MSC cho cá ngừ

Lâu nay, nghề câu cá ngừ đại dương là thế mạnh của tỉnh, với ngư trường truyền thống là khu vực Hoàng Sa - Trường Sa, DK1. Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có hàng trăm tàu câu cá ngừ vây vàng mắt to, sản lượng trung bình hàng năm đạt khoảng 3.200 tấn. 

"Diên Hồng" của doanh nhân

Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" đã chính thức mở ra từ ngày 3-9. Qua cuộc vận động này, các doanh nghiệp, doanh nhân có một địa chỉ cụ thể để góp ý, đề xuất, kiến nghị Đảng và Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách, đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành nhằm nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh của doanh nghiệp.

Luật pháp không phải để bó tay…

Trong cuộc sống có nhiều hoạt động được pháp luật xác định là hoạt động trái phép như: khai thác thủy sản theo kiểu tận diệt, khai thác cát không phép... nhưng lại tồn tại dai dẳng, nhiều khi ngang nhiên như thách thức các cơ quan chức năng. Khi dư luận lên tiếng, lãnh đạo các cơ quan, địa phương lại phân trần do lực lượng mỏng, phương tiện tuần tra hạn chế… khó bắt được quả tang nên không thể xử lý.

 
.

các thông tin tiện ích