Cẩn trọng với lửa

Từ đầu mùa khô đến nay, dọc theo Tỉnh lộ 9, đoạn qua đèo Khánh Sơn có ít nhất 4 điểm bị cháy, gây thiệt hại một số diện tích rừng thuộc địa bàn huyện Cam Lâm. Theo cơ quan chức năng, các khu vực bị cháy nằm sát Tỉnh lộ 9.

Đằng sau cơn "khát" lao động

Liên tục từ năm 2017 đến nay, cơn "khát" lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chưa hạ nhiệt, nhất là  doanh nghiệp may mặc, cơ khí, đóng tàu, chế biến thủy sản và dịch vụ, du lịch.

Doanh nghiệp Khánh Hòa với công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay còn gọi công nghiệp 4.0, là cuộc cách mạng mà sản xuất gắn liền với những đột phá về công nghệ. Cuộc cách mạng này đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Khánh Hòa.

 
.

các thông tin tiện ích