Hội Nông dân và Công an TP. Nha Trang ký kết Chương trình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

Thứ Năm, 21/05/2020, 14:41 [GMT+7]

Hội Nông dân và Công an TP. Nha Trang ký kết Chương trình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

Sáng 21-5, tại Công an TP. Nha Trang, ông Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Nha Trang và Đại tá Trần Văn Giang, Trưởng Công an thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) giai đoạn 2020-2025. 

 

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết Chương trình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự
Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết Chương trình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự
 
 
Theo đó, trong giai đoạn này 2 đơn vị sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; đẩy mạnh tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”; chú trọng công tác tuyên truyền trên báo, đài về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lôi kéo nông dân khiếu kiện, biểu tình gây mất trật tự an ninh ở đô thị và vùng nông thôn.
 
 
Hai bên cũng thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; phối hợp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các cấp hội, hội viên nông dân trong công tác phòng chống tội phạm; phát động phong trào nông dân tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động; phối hợp xây dựng mô hình: Nông dân tự quản về ANTT, Nông dân với pháp luật và lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
 
Thành Long
 
 
.

các thông tin tiện ích