Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 62 đoàn viên ưu tú

Thứ Năm, 21/05/2020, 21:40 [GMT+7]

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 62 đoàn viên ưu tú

Từ ngày 20 đến 25-5, tại Tiểu đoàn Bộ binh 460, Đảng ủy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 cho 62 đoàn viên ưu tú ở các cơ quan, đơn vị  trong lực lượng vũ trang tỉnh.


Trong 6 ngày, các học viên được bồi dưỡng một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Được biết, trong thời gian này, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 6 đảng viên mới ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.


THẾ ANH
 

.

các thông tin tiện ích