Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh (3-4-1990 - 3-4-2020)

Phát huy vai trò lực lượng chính trị nòng cốt

Thứ Sáu, 03/04/2020, 04:18 [GMT+7]

Phát huy vai trò lực lượng chính trị nòng cốt

Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chính trị nòng cốt CCB, góp phần quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.


Xây dựng lực lượng nòng cốt


Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của mặt trận và các đoàn thể, các cấp hội CCB trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, bảo vệ quyền và lợi chính đáng, hợp pháp của CCB và nhân dân. Các cấp hội và hội viên (HV) luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia hoạt động tình nghĩa, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ…, đặc biệt là xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt.


Đến nay, toàn hội có 1.453 HV tham gia cấp ủy các cấp, 721 HV là thành viên HĐND các cấp, 1.445 HV là cán bộ thôn, tổ dân phố và các đoàn thể ở cơ sở. Thời gian qua, hội đã phối hợp thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó phát huy hiệu quả lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở. Qua đó, rất nhiều mô hình do CCB làm nòng cốt đang là điểm sáng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có tác dụng thiết thực trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.


Để phát huy tốt vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt CCB, Thường trực Hội CCB tỉnh thường xuyên củng cố, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động đối với lực lượng này. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chủ động về phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện tham gia; chỉ huy, chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất; chủ động về thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận trong quá trình giải quyết các vụ việc. Các cấp hội tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, HV và người lao động, nhất là lực lượng chính trị nòng cốt trong công tác vận động quần chúng.


Phát huy hiệu quả


Thời gian qua, lực lượng chính trị nòng cốt CCB thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia phát động quần chúng nhân dân tích cực chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 5 năm qua, lực lượng chính trị nòng cốt của các cấp Hội CCB tỉnh đã xây dựng 142 tổ, 25 đội công tác, với hơn 1.300 cán bộ, HV tham gia; tổ chức hơn 6.600 buổi học tập, tuyên truyền với hơn 90.400 lượt cán bộ, HV tham gia; thực hiện hòa giải 1.700 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; tham gia tuần tra địa bàn hơn 81.000 lượt; cung cấp cho ngành Công an hơn 9.000 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự.


Đặc biệt, lực lượng này còn tích cực phối hợp tham gia giải quyết các vụ việc tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự và bạo loạn; bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy; khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; tuyên truyền cảm hóa người lầm lỗi hoàn lương; đề xuất với chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật ở cơ sở; tích cực phối hợp thực hiện tốt chính sách định canh, định cư… Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


HỒNG SƠN
(Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh) 

.

các thông tin tiện ích