Thông báo về kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Ba, 18/02/2020, 22:44 [GMT+7]

Thông báo về kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thường trực HĐND tỉnh quyết định thời gian, nội dung kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa VI, cụ thể như sau:


Thời gian: 1 buổi, ngày 21-2; khai mạc lúc 9 giờ.


Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh, số 1 Trần Phú, TP. Nha Trang.


Nội dung: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh và bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


 

.

các thông tin tiện ích