Xây dựng thế trận an ninh trên biển vững chắc

Thứ Năm, 31/10/2019, 05:55 [GMT+7]

Xây dựng thế trận an ninh trên biển vững chắc

Năm 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn cụ thể. Trong đó, chú trọng việc thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.


Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 29 tổ tàu thuyền an toàn, gồm 231 phương tiện, gần 2.000 thành viên; 55 tổ tự quản an ninh trật tự với 412 thành viên; 6 tổ bến bãi an toàn với 49 thành viên. Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới biển; động viên ngư dân tích cực tham gia đội tàu thuyền an toàn.


HUỆ NAM
 

.

các thông tin tiện ích