Quán triệt các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Tư, 09/10/2019, 22:50 [GMT+7]

Quán triệt các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 9-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 
 
Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35 và Kế hoạch số 143 ngày 10-7-2019 của Tỉnh ủy về triển khai đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung Quy định số 205 ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Hướng dẫn số 19 ngày 12-9-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 126 ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung vào 7 nội dung tuyên truyền trọng tâm với 5 đợt từ nay đến quý I/2021.
 
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lưu ý một số vấn đề cụ thể liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự, nội dung và kinh phí tổ chức đại hội. 
 
KHÁNH TÂM
 
 
.

các thông tin tiện ích