Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 15 đảng viên mới

Thứ Năm, 31/10/2019, 02:43 [GMT+7]

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 15 đảng viên mới

 Từ ngày 29-10 đến 1-11, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 15 đảng viên mới trong Đảng bộ.


Các đảng viên mới được học tập 10 chuyên đề, gồm: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy sức mạnh toàn dân tộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế…


NAM TÂN
 

.

các thông tin tiện ích