Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35

Thứ Hai, 16/09/2019, 22:13 [GMT+7]

Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35

Ngày 16-9, Thành ủy Cam Ranh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2009 - 2019.


Theo báo cáo, sau 10 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn 35, Thành ủy Cam Ranh đạt được nhiều kết quả, qua đó khẳng định tính đúng đắn của loại hình chi bộ này trong thực tiễn. Các chi bộ đã lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đến nay, thành phố Cam Ranh có 15 chi bộ quân sự xã, phường; hàng năm có hơn 90% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong 10 năm qua, đã kết nạp 251 đảng viên mới, tiến hành kiểm tra, giám sát 92 lượt đối với các chi bộ quân sự...


Lê Ngân - Như Hổ

.

các thông tin tiện ích