Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương

Thứ Hai, 16/09/2019, 22:13 [GMT+7]

Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và xác định phương hướng nhiệm vụ 5 năm, 2020 - 2025. Báo cáo chính trị cần tập trung những vấn đề trọng tâm, chủ yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Việc đánh giá các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải so sánh với các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra trên cơ sở đánh giá khách quan, đúng tình hình; chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế (nhất là nguyên nhân chủ quan); rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ 2015 - 2020. Việc xác định phương hướng, mục tiêu của đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tình hình thực tế của địa phương và dự báo 5 năm tới; các nhiệm vụ, giải pháp phải phù hợp với mục tiêu đề ra và có tính khả thi cao…


N.D

.

các thông tin tiện ích