Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ Tư, 18/09/2019, 21:56 [GMT+7]

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị định số 55/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, Sở Tư pháp được giao làm đầu mối tham mưu, triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng, quản lý, duy trì mục Cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý của DN nhỏ và vừa trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương cập nhật và đăng tải các thông tin thuộc trách nhiệm phải đăng tải của UBND tỉnh. Hội Doanh nhân tỉnh phối hợp Sở Tư pháp đề xuất chương trình hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa do mình chủ trì thực hiện; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động hỗ trợ pháp lý và cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa cho DN nhỏ và vừa. Tòa án phối hợp đăng tải kịp thời các bản án, quyết định của tòa có liên quan đến DN đã có hiệu lực pháp luật mà UBND tỉnh là một bên liên quan...


Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt và xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa tại cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng, quản lý, duy trì mục riêng về công tác hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa trên trang thông tin điện tử của mình; nghiên cứu, kịp thời trả lời vướng mắc pháp lý cho DN nhỏ và vừa thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn do mình quản lý. Đồng thời, theo dõi, cập nhật dữ liệu, đăng tải các bản án, quyết định của tòa án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp đã có hiệu lực và được phép công khai...


N.V
 

.

các thông tin tiện ích