Thông báo lịch tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Thứ Ba, 20/08/2019, 21:00 [GMT+7]

Thông báo lịch tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Thông báo Lịch tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy


Thực hiện Quy định số 11-Qđi/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 8-2019 như sau:


1. Thời gian: Ngày 23-8-2019, bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút.


2. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh - Số 26 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang.


3. Nội dung tiếp dân: Nghe ý kiến của người dân về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần trách nhiệm, những hạn chế, thiếu sót và vi phạm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.


4. Địa điểm đăng ký: Người dân có yêu cầu được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xin vui lòng liên hệ trước với Ban Nội chính Tỉnh ủy (Địa chỉ: Số 6 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để được hướng dẫn.

 

.

các thông tin tiện ích