Ông Lê Xuân Thân làm việc với UBND xã Ba Cụm Bắc

Thứ Tư, 21/08/2019, 22:32 [GMT+7]

Ông Lê Xuân Thân làm việc với UBND xã Ba Cụm Bắc

Ngày 21-8, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND xã Ba Cụm Bắc (huyện Khánh Sơn) về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

 

Theo báo cáo, 7 tháng qua, xã Ba Cụm Bắc đã thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể, địa phương hiện có 505,5ha cây hàng năm, 306,18ha cây lâu năm, trong đó có nhiều cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao như: hơn 64,8ha mía tím, 124,26ha sầu riêng, 69,4ha bưởi da xanh, 55,56ha chôm chôm…; địa phương đã chuyển đổi được gần 130ha cây trồng. Xã phấn đấu đến cuối năm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 37,43%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 15,39%... Tuy nhiên, địa phương gặp khó khăn trong khôi phục sản xuất sau cơn bão số 9 năm 2018; tình trạng lấn chiếm đất rừng, đất bóc tách vẫn còn diễn ra, sâu keo đang gây thiệt hại trên diện rộng. Qua làm việc, địa phương kiến nghị tỉnh xem xét đầu tư một số tuyến đường vào các khu sản xuất tại thôn Tha Mang, sửa chữa nhà cộng đồng thôn Dốc Trầu…


Ông Lê Xuân Thân yêu cầu địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát huy tối đa hiệu quả sản xuất. Cán bộ lãnh đạo xã phải có sự phân công, bám sát để động viên, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Địa phương cần quan tâm, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ; đồng thời, tranh thủ nguồn vốn của các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình 135 để đầu tư đường vào khu sản xuất, sửa chữa nhà cộng đồng…


HẢI LĂNG 

 

.

các thông tin tiện ích