Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V: Dự kiến tổ chức vào quý III/2020

Thứ Năm, 01/08/2019, 23:17 [GMT+7]

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V: Dự kiến tổ chức vào quý III/2020

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V năm 2020.


Theo đó, đối với cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn, công ty, tổng công ty trực thuộc tỉnh) dự kiến tổ chức vào quý I/2020 dưới hình thức hội nghị biểu dương người tốt việc tốt hoặc hội nghị biểu dương người lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đối với cấp trên cơ sở (huyện, thị xã, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc cấp tỉnh) dự kiến tổ chức vào quý II/2020 dưới hình thức đại hội thi đua yêu nước hoặc hội nghị điển hình tiên tiến. Cấp tỉnh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, dự kiến vào quý III/2020, với số lượng không quá 500 đại biểu.


Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V nhằm biểu dương thành tích các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các cấp, ngành, các lĩnh vực, thành phần kinh tế…  


V.K
 

.

các thông tin tiện ích