Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lâm: Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ Tư, 10/07/2019, 21:54 [GMT+7]

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lâm: Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 10-7, UBMTTQ Việt Nam huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị lần thứ 2, khóa III, nhiệm kỳ 2019 -  2024.


6 tháng đầu năm 2019, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở; triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2019, trên địa bàn huyện có 93% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa; 100% khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa; 14 xã, thị trấn tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình khu dân cư tự quản ở các thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó, Mặt trận huyện đã làm tốt công tác phối hợp hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bàn giao 9 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và chuẩn bị hỗ trợ xây dựng 15 nhà Đại đoàn kết; tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ III...


Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; thống nhất về quy chế làm việc của UBMTTQ Việt Nam huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 5 chương và 15 điều.


Thanh Nội
   

.

các thông tin tiện ích