Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thị trường vận tải

Thứ Hai, 15/07/2019, 23:33 [GMT+7]

Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thị trường vận tải

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai Quyết định 703 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải, tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp”.


UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định 703 của Thủ tướng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý được giao; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh. Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh.


Quyết định 703 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 7-6-2019 về phê duyệt đề án nói trên, có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề án nhằm xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh lành mạnh, phát huy thế mạnh của từng phương thức vận tải và phát triển vận tải đa phương thức; ứng dụng các công nghệ vận tải tiên tiến để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…


THÀNH NAM
 

.

các thông tin tiện ích