Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Thứ Tư, 31/07/2019, 12:51 [GMT+7]

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Ngày 31-7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. 
 
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu kết luận.
 
 
Báo cáo tại hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý luận và xây dựng Đảng về đạo đức được coi trọng và tăng cường. Tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được sắp xếp, kiện toàn theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ về cơ bản được thực hiện theo quy hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng được chú trọng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng để giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, sự nghiêm minh của Đảng. Công tác dân vận được tiếp tục đổi mới và đi vào chiều sâu; khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng và phát huy; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể ngày càng đổi mới thiết thực, hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt được kết quả nhất định trong việc ngăn chặn và xử lý tham nhũng. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị được đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. 

 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
 
 
Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Tấn Tuân đã điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; tiếp thu và giao Ban chỉ đạo tổng kết của tỉnh tổng hợp kiến nghị từ các địa phương để bổ sung vào báo cáo chung của tỉnh. 
 
N.D
.

các thông tin tiện ích