Tham mưu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Thứ Ba, 16/07/2019, 12:57 [GMT+7]

Tham mưu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Sáng 16-7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ở điểm cầu Khánh Hòa, bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.
 
6 tháng cuối năm, ngành Nội vụ sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền sớm hoàn thành việc giao biên chế công chức năm 2020; tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, ngành sẽ tham mưu tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; phân định địa giới hành chính các tỉnh, thành phố có chồng lấn do lịch sử để lại; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương.
 
 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
 
Riêng ngành Nội vụ Khánh Hòa sẽ tham mưu kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2020; tổ chức tuyển dụng công chức hành chính và thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện 2 đề án về thí điểm định lượng hóa công việc và thí điểm mô hình Khu dân cư điện tử; tổ chức Cuộc thi mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ lần 4; chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết sáp nhập thôn, tổ dân phố…
 
 
Được biết, 6 tháng đầu năm, ngành Nội vụ đã tập trung cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành, địa phương; triển khai mạnh mẽ công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, trong xây dựng thể chế, vẫn còn tình trạng xin rút, xin lùi thời hạn trình; việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn ở một số địa phương thực hiện thí điểm và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn vướng mắc… 
 
N.V
 
.

các thông tin tiện ích