Sơ kết thi đua khối Nội chính

Thứ Sáu, 12/07/2019, 17:24 [GMT+7]

Sơ kết thi đua khối Nội chính

Chiều 12-7, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm. Ông Đặng Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đơn vị Trưởng khối, chủ trì hội nghị.
 
Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Khánh Hòa gồm 10 đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Trại giam A2 và Sở Tư pháp.
 
6 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối đã chủ động phát động các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù đơn vị. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng. Công an tỉnh phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019. Tòa án nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua của năm và thi đua theo đợt; giải quyết, xét xử các loại án đạt 55% tổng số thụ lý. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thi đua trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, kiểm sát hoạt động tư pháp. Thanh tra tỉnh tổ chức các phong trào thi đua nhằm đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai các phong trào thi đua thường xuyên và theo chuyên đề nhằm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, đột phá vào những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm. Cục Quản lý thị trường tỉnh duy trì hoạt động của khối thi đua Quản lý thị trường đi đôi với tham gia khối thi đua Nội chính tỉnh. Trại giam A2 phát động 4 đợt thi đua ngắn. Sở Tư pháp gắn kết các phong trào thi đua thường xuyên với phong trào thi đua của ngành. Qua đó, nhiều tập thể và cá nhân trong khối có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng.
 
 
Ông Đặng Văn Khánh phát biểu khai mạc.
Ông Đặng Văn Khánh phát biểu khai mạc.
 
 
6 tháng cuối năm, các đơn vị trong khối tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý cán bộ, công chức, chiến sĩ và người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.
 
 
T.M
 
.

các thông tin tiện ích