Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Thứ Sáu, 03/05/2019, 19:27 [GMT+7]

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, Công an tỉnh Khánh Hòa được giao là cơ quan đầu mối trong mọi hoạt động. Đơn vị này chủ trì nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền phù hợp với tình hình của tỉnh, đồng thời phối hợp tổ chức tập huấn luật và các văn bản liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng công an trong tỉnh. Các cơ quan như: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông… phối hợp tuyên truyền cho các đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý. Các sở, ban, ngành, UBND các địa phương phải rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ BMNN và gửi kết quả về Công an tỉnh để báo cáo tỉnh trước ngày 1-4-2020.  
 
Đặc biệt, đối với việc thực hiện các quy định chuyển tiếp của luật, đến ngày 20-11-2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hoàn tất rà soát BMNN; phân loại, thống kê cụ thể thời hạn bảo vệ BMNN đối với từng tài liệu, vật mang BMNN do cơ quan, đơn vị mình ban hành; xác định những BMNN hết thời hạn bảo vệ trước ngày 1-7-2020 để gia hạn hoặc giải mật và đến ngày 30-6-2021 phải hoàn tất việc này. BMNN đã được xác định trước ngày 1-1-2019 không còn thuộc danh mục BMNN theo quy định của luật này thì phải giải mật. 
 
Từ năm 2019 đến 2021, hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ rà soát, phân loại BMNN. 
 
Được biết, Luật Bảo vệ BMNN được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020. 
N.V
 
.

các thông tin tiện ích