Họp Tiểu ban Nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Thứ Năm, 02/05/2019, 22:33 [GMT+7]

Họp Tiểu ban Nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Chiều 2-5, các ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Tiểu ban Nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đồng chí Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo.

Ông  Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo.


Tại cuộc họp, các thành viên tiểu ban có một số ý kiến góp ý cho kế hoạch công tác của tiểu ban; bố cục và đề mục cụ thể trong dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; thống nhất thành lập Ban Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Ông Lê Thanh Quang chỉ đạo các thành viên tiểu ban tập trung nghiên cứu xây dựng dự thảo đề cương báo cáo chính trị đảm bảo bố cục cân đối, hợp lý; quan tâm chủ đề đại hội, các đề mục của báo cáo, các chỉ tiêu định hướng 5 năm tới; các ngành, đơn vị chủ động đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trong nhiệm kỳ để có cơ sở xây dựng dự thảo báo cáo chính trị…


N.D
 

.

các thông tin tiện ích