Triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018

Thứ Sáu, 09/03/2018, 22:56 [GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018

Sáng 9-3, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Năm 2017, các cấp đã thường xuyên quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác GDQPAN, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác GDQPAN sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Trong năm, hội đồng GDQPAN các cấp mở 93 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3, đối tượng 4 với 4.008 đồng chí; tổ chức dạy môn GDQPAN cho 47.596 học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh. 


Năm 2018, Hội đồng GDQPAN tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác GDQPAN; rà soát, nắm chắc số lượng, phân loại đối tượng, xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo quy định; chỉ đạo các địa phương bồi dưỡng cho cán bộ theo Hướng dẫn số 90 của Hội đồng GDQPAN Trung ương về hướng dẫn các danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức QPAN; tập trung giáo dục đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…


Dịp này, 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GDQPAN năm 2017 được UBND tỉnh tặng bằng khen. 


THẾ ANH
        
                                                                                          

 

.

các thông tin tiện ích