Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018

Ngày 18-1, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chuyện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tổng kết công tác kiểm tra,....

Tập trung tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Ông Trần Quốc Vượng thống nhất với 8 nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2019 của ngành và nhấn mạnh, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tháng 1-2019

Sáng 18-1, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1-2019. Các ông Lê Xuân Thân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thông –  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 
.

các thông tin tiện ích