Hướng dẫn chi tiết Chỉ thị 16 về cách ly xã hội

Ngày 3-4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chỉnh phủ về phòng, chống dịch Covid-19.  

Xây dựng hội ngày càng vững mạnh

30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa luôn phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng; đồng hành với công cuộc đổi mới của Đảng, đất nước và tỉnh.  

Quyết liệt cách ly để hạn chế tổn thất nhưng vẫn duy trì sản xuất, kinh doanh

Ngày 3-4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch...

 
.

các thông tin tiện ích