Ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về công tác vận động nữ

Chủ Nhật, 08/09/2019, 22:12 [GMT+7]

Ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về công tác vận động nữ

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 67 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động (2010 - 2020).


Việc tổng kết được tiến hành từ công đoàn cơ sở trở lên. Các địa phương, đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn hình thức tổng kết phù hợp, đảm bảo thiết thực và hiệu quả; đồng thời lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc khen thưởng tại cấp tỉnh, ngành Trung ương và xét chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất, hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam trước ngày 30-4-2020.


Kế hoạch nêu rõ, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam hoàn thành tổng kết xong trước ngày 30-7-2020; đồng thời hoàn thiện báo cáo tổng kết theo Đề cương và gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam (qua Ban Nữ công) trước ngày 15-8-2020.


Tổng LĐLĐ Việt Nam dự kiến tổng kết xong trước ngày 31-12-2020.


G.C (Tổng hợp)

.

các thông tin tiện ích